X Finity ( ✨สมัคพร้อมกัน 2 สนาม✨ )
  30 มิ.ย. 2567 ( 30 Jun. 2024 )

จัดกิจกรรม ณ Big C สายไหม (47-49) ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ช่วงรับสมัคร
  วันนี้ - 30 มิ.ย. 2567 ( Now - 30 Jun. 2024 )
ประเภทการแข่งขัน
เสื้อ ถ้วยรางวัล และเหรียญที่ระลึก