X Finity ( ⭐สมัคพร้อมกัน 3 สนาม⭐ )
  30 มิ.ย. 2567 ( 30 Jun. 2024 )

จัดกิจกรรม ณ Big C สายไหม (47-49) ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร #สนามที่ 1 30 มิ.ย. 2567 ( 30 Jun. 2024 ) #สนามที่ 2 1 ก.ย. 2567 ( 1 Sep. 2024 ) #สนามที่ 3 1 ธ.ค. 2567 ( 1 Dec. 2024 )

ช่วงรับสมัคร
  วันนี้ - 30 มิ.ย. 2567 ( Now - 30 Jun. 2024 )
ประเภทการแข่งขัน
เสื้อ ถ้วยรางวัล และเหรียญที่ระลึก