X Finity (สนาม #3)
  1 ธ.ค. 2567 ( 1 Dec. 2024 )

จัดกิจกรรม ณ Big C สายไหม (47-49) ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร #สนามที่ 3

ช่วงรับสมัคร
  วันนี้ - 1 ธ.ค. 2567 ( Now - 1 Dec. 2024 )
ประเภทการแข่งขัน
เสื้อ ถ้วยรางวัล และเหรียญที่ระลึก