X Finity (สนาม #2)
  1 ก.ย. 2567 ( 1 Sep. 2024 )

จัดกิจกรรม ณ Big C สายไหม (47-49) ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร #สนามที่ 2

ช่วงรับสมัคร
  วันนี้ - 1 ก.ย. 2567 ( Now - 1 Sep. 2024 )
ประเภทการแข่งขัน
เสื้อ ถ้วยรางวัล และเหรียญที่ระลึก