มวกเหล็กมาราธอนภูเขานานาชาติ 2023 (Muak Lek International Mountain Marathon 2023)
  9 เม.ย. 66 (9 Apr.2023)

จัดกิจกรรม ณ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (at Thai-Denmark Dairy Farm, Muak Lek, Saraburi)

ช่วงรับสมัคร
  วันนี้ - 9 เม.ย. 2566 (Now - 9 Apr.2023)
ประเภทการแข่งขัน
เสื้อ ถ้วยรางวัล และเหรียญที่ระลึก